Therapie

Door aanhoudende klachten lukt het je niet meer om goed te functioneren.
Soms is de oorzaak helder, maar lang niet altijd.
Ook je omgeving ondervindt daar hinder van, of dat nu op het werk is of privé.

Dat geeft een machteloos gevoel. Je wil het wel graag anders, maar je weet niet hoe.
Dan kan individuele begeleiding of therapie een oplossing bieden.

Aanmelden en intake

Aanmelden kan rechtstreeks, dus zonder tussenkomst van de huisarts of zorgverzekering. 
De wachttijd voor het maken van een eerste afspraak varieert van 0-3 weken.

Individuele begeleiding begint altijd met een intakegesprek. Samen brengen we je klachten en problemen in kaart. 
We formuleren concrete doelstellingen voor jouw persoonlijke begeleidingstraject.

In een schriftelijke rapportage communiceer ik probleemanalyse, doelstellingen, en een concreet plan voor jouw begeleiding.
Na schriftelijk akkoord plannen we in overleg de vervolgafspraken.

De wet stelt eisen aan het bijhouden en bewaren van een dossier en persoonlijke gegevens. Bij aanmelding krijg je hierover uitgebreide informatie.
Als je wilt, kun je deze informatie natuurlijk ook altijd bij me opvragen, los van aanmelding.

Therapie

De sessies

De insteek van individuele begeleiding is altijd professioneel, persoonlijk, doelgericht en kortdurend.
We werken samen aan de doelen, die we vooraf hebben besproken.

Samen gaan we op zoek naar wat jij nodig hebt om weer met een fijn gevoel in je leven en in je werk te staan.
Ik help je om je eigen krachten en mogelijkheden aan te boren en ik leer je inzicht te krijgen in je persoonlijke valkuilen.

Als therapeut zal ik je ondersteunen, help ik je om zaken te verwoorden en houd ik je een spiegel voor. 
Op deze manier reik ik je de juiste tools aan om op eigen kracht te kunnen werken aan je herstel of aan het optimaliseren van je functioneren.

De gesprekken vinden plaats in mijn praktijkruimte in Breda.
Elke sessie duurt ongeveer 3 kwartier. Het maken van afspraken doen we altijd in onderling overleg.

Als dat nodig of wenselijk is, kunnen we ook je werkgever uitnodigen voor een gesprek. 
Dat kan bij mij in de praktijk of eventueel op locatie.
Hieraan zijn dan wel extra kosten verbonden.