KLACHTEN

Klachtenprocedure

Ben je ontevreden of heb je een klacht? Maak het gerust bespreekbaar.
Ik sta altijd open voor feedback en ook voor kritiek. In de meeste gevallen zullen we samen tot een oplossing kunnen komen.

Mocht je een klacht toch willen formaliseren, kun je terecht bij een van de beroepsverenigingen, waarbij ik ben aangesloten.
Per 1 januari 2017 is iedere zorgverlener ook verplicht aangesloten bij een door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie.
In mijn geval is dat het SCAG.

Je kunt online een klacht indienen bij het SCAG (www.scag.nl).
De juristen van het SCAG zullen de klacht in behandeling nemen en beoordelen of deze ontvankelijk is.

Vermeld in het schrijven:

  • Naam, adres en woonplaats van de klager
  • Naam, voorletters en adres/werkadres van de aangeklaagde
  • Korte omschrijving van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van de data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust
  • Handtekening van de klager

 

Als geregistreerd mindfulnesstrainer en lid van de VVM, ben ik gebonden aan de erecode van de beroepsvereniging.
Deze erecode is te vinden op de site www.verenigingvoormindfulness.nl.

Ook voor eventuele klachten mbt de mindfulness trainingen kunt u terecht bij de beroepsvereniging VVM.

Contact

   0625088671   

 info@intenspsychologie.nl 

Created by IssueOnline

Copyright © 2021